Hea lapsevanem!

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit on tellinud Lääne-Viru maakonna ülese sotsiaalteenuste arendamise vajaduse analüüsi.

Analüüsi käigus soovime välja selgitada lastega perede lapsevanemate hoiakud ja arvamused sotsiaalvaldkonna teenuste ja hea toimetuleku suurendamisele suunatud ennetustegevuse meetmete kohta.

Selleks on ettevalmistatud küsimustik, mis on leitav järgmiselt lingilt: https://www.surveymonkey.com/r/sotsiaalteenused

Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 15 minutit. Vastuseid kasutatakse ainult üldistatud kujul ega seostata kellegi isikuga.

Kõigi küsimustikule vastanute vahel loostakse välja 200 euro väärtuses Rakvere Aqua Hotel ja SPA kinkekaart.

Kuna salvestuvad üksnes lõpuni täidetud ankeedid, siis palume kõigil täita küsitlus lõpuni ning enne lehe sulgemist kindlasti vajutada nupule "Saada vastused!".

Palume küsimustele vastata hiljemalt 1. aprilliks.

Lugupidamisega

Lääne-Virumaa Omavalisute Liit