Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaedlasteaedkelluke.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma rühma esindaja. Hoolekogu on alatiselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
 2. annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel
 3. teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamise
 4. otsustab lapse toidukulupäevamaksumuse
 5. otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi
 6. hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
 7. oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja
 8. hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul
 1. Hoolekogu koosoleku protokoll  nr.1:

  https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=289212

 2. Hoolekogu koosoleku protokoll nr  2:

  https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=292135

 

Tulevad sündmused

1 Veebr
Tiigriaasta alguse tähistamine
Kuupäev 01.02.2022 10:00 - 11:00

Tiigriaasta alguse tähistamine  Aseri majas

14 Veebr

Sõbrapäeva tähistamine Viru - Nigula valla lasteaias Kelluke, Aseris, Kundas, Viru- Nigulas

14 Veebr
Diginäitus Viru- Nigula lasteaias. Kõige suurem sõber.
14.02.2022 10:00 - 18.02.2022 11:00
21 Veebr
Pildinäitus akendel. Minu kaunis kodukoht.
21.02.2022 10:00 - 04.03.2022 11:00

Viru- Nigula lasteaias, pildinäitus akendel. Minu kaunis kodukoht.

23 Veebr
Vabariigi aastapäeva tähistamine
23.02.2022 07:30 - 10:30
Viru- Nigula lasteaias 7.35 lipu heiskamine, paraadmarss ja väike kontsert.
23 Veebr
Vabariigi aastapäeva tähistamine
23.02.2022 10:00 - 11:00
1 Mär
Vastlapäeva tähistamine
01.03.2022 11:00 - 12:00

Viimati uuendatud lehekülge: Teisipäev, 18. Jaanuar 2022 16:00

Meil on lehel 6 külalist ja 0 liiget