Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaedlasteaedkelluke.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu koosseisu kuulub Viru-Nigula valla lasteaias Kelluke iga rühma esindaja, kes valitakse õppeaasta algul rühmasisesel koosolekul hiljemalt 01.10. Hoolekogu liikme valimisotsus kajastatakse kirjalikult koosoleku protokollis ning edastatakse asutuse juhtkonnale kahe nädala jooksul peale koosoleku toimumist. Hoolekogu liikmed kuuluvad hoolekogusse peale vallavalitsuse otsuse kinnitamist kuni järgmise otsuse jõustumiseni.

Hoolekogu töö korraldamiseks valitakse hoolekogu liikmete hulgast hoolekogu esimees ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu:

1) Teeb ettepanekuid õppe-ja kasvatustööks paremate tingimuste loomiseks

2) Osaleb lasteaia arengukava, kodukorra, eelarve ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel

3) Kuulab ära vähemalt üks kord aastas direktori aruande õppe-ja kasvatuse korralduse ning majandamise kohta

4) Arutab lapsevanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes

5) Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse

6) Täidab muid hoolekogule seadustes, põhimääruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid

Viru-Nigula valla Kellukese lasteaia  hoolekogu kinnitamine 2023/2024 õppeaastal:

  1. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 (22.02.23)
  2. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 5 (07.06.23)
  3. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 (18.10.23)
  4. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 7 (24.01.24)
  5. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 8 (02.05.24)

Tulevad sündmused

Üritusi ei ole

Viimati uuendatud lehekülge: Neljapäev, 06. Juuni 2024 10:48

Meil on lehel 189 külalist ja 0 liiget